tori kudo

131025 0827~001

@ tokyo kinema club Sound Live Tokyo 2013