tori kudo

2015.8.29

2015.8.28

コルネリ「貝塚」と ツィンマーマン「ある若き詩人のためのレクイエム」

Reiko and Tori Kudo 2015/8/29 Big Apple, kobe

@shichoshitsu2

@shichoshitsu 2 koganecho

残陶

2015.8.12@shichoshitsu, yokohama-1

2015.8